D3 Cyclus

Reptielen zijn afhankelijk van warmte, licht, UV-A/UV-B, voedsel en water om in leven te blijven en hun bloedlijnen te bevorderen.

Wij als verantwoordelijke houders moeten er alles aan doen om deze wilde indicatoren zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen als de huidige technologie toelaat. Bij Arcadia zijn we er trots op onze klanten toegang te bieden tot meer wetenschap, opkomende gedachten en technologie dan enig ander merk. We zijn vastbesloten om onze ‘revolutie in reptielenzorg’ te zien.

De D3-cyclus is een chemische en hormonale verandering in het lichaam van een dier, die vervolgens vitamine D3 produceert.

D3 Cycle Bearded Dragon

De D3-cyclus is een biologisch proces dat afhankelijk is van veel externe factoren, waaronder toegang tot natuurlijk licht, warmte, koeling en rust.

Dit verbazingwekkende proces begint wanneer een cholesterol genaamd pro-vitamine D (7DHC) wordt geproduceerd in de huid van het dier (het is ook natuurlijk in mensen). Wanneer dit cholesterol wordt blootgesteld aan natuurlijk licht (inclusief UV-B op 290-315nm), wordt dit cholesterol omgezet in pre-vitamine D in het huidmembraan.

Na blootstelling aan warmte wordt deze nieuw geproduceerde pre-vitamine D (in het huidmembraan) omgezet in vitamine D3. Vitamine D3 wordt vervolgens naar het bloedplasma gestuurd en wordt gebonden met een vitamine D-bindend eiwit. Dit deel van vitamine D wordt vervolgens naar de lever vervoerd, waar het wordt omgezet in een hormoon genaamd calcediol (25-hydroxy vitamine D3).

Het bloed voert dit calcediol door het hele lichaam naar de nieren. Hier verandert een deel van het hormoon in een ander hormoon, calcetriol genaamd. Deze verbinding speelt een essentiële rol in het calciummetabolisme door de calciumspiegels in het bloed te reguleren. alcetriol speelt ook een grote rol in het immuunsysteem en het cardiovasculaire systeem. Het is aangetoond dat het het risico op kanker in het lichaam en de huid verlaagt.

We kunnen zien dat blootstelling aan natuurlijk zonlicht om zonlicht om te zetten in levensreddende vitamines, slechts het begin is van dit verbazingwekkende vermogen. Als een deel van de cyclus wordt gemist, kan deze niet worden voltooid. Ook zouden veranderingen en reacties worden belemmerd. Dit zou resulteren in een ondervoorziening van vitaminen en hormonen. Als suppletie niet werd gebruikt, zou er een calciumcrash kunnen optreden.

Hoewel van vitaal belang voor het welzijn van reptielen, speelt UV-blootstelling veel meer rollen in het lichaam dan alleen de D3-cyclus. Effecten op zicht, voortplanting en mentaal welzijn zijn allemaal gedocumenteerd en worden onderzocht.

Lees meer over deze processen in onze boeken en podcasts.